Välkommen till ”Ukrainska kulturcentret i Sverige”!

Ukrainska kulturcenter i Sverige bildades efter behov och initiativ av Ukrainska flyktingar som kom till Sverige på grund av kriget i Ukraina och i samarbete med olika svenska individer och samarbetspartners

Syftet är att verka för ett så heltäckande mål som möjligt för alla Ukrainares behov att både ta tillvara på sin egen kultur, språk, seder och bruk plus att få den bästa integrationen i det nya landet Sverige

Kulturcentret har redan genomfört många aktiviteter och kommer presentera information om det så fort den nya hemsidan är klar. Vi fokuserar på alla Ukrainare oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna

Till dess kan ni kontakta oss via e-mail: info@ukrainskakc.se eller ringa på (+46)073 670 38 97

Tack så länge och ta hand om varandra.